Kolejna odsłona cyklu: Poznajemy zawody

Poznajemy zawody – część  4.

Kolejną branżą, która jest warta poznania to zawody budowlane. Zachęcamy do przeczytania krótkiej charakterystyki zawodu oraz obejrzenie filmów przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dotyczącego specyfiki pracy i nauki w tych zawodach. Jest to bardzo liczna grupa, na które składają aż 22 zawody:

  1. betoniarz-zbrojarz,

Celem pracy betoniarza-zbrojarza jest wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych, służących jako konstrukcje nośne budowli lub jako elementy wypełniające budowlę oraz wykonanie elementów żelbetowych dróg, mostów, budowli melioracyjnych i innych.

https://www.youtube.com/watch?v=A5A08YCN2XA

2. cieśla,

Cieśla budowlany wykonuje różne konstrukcje drewniane do szalunków i stemplowań, które będą wykorzystane jako formy przy wylewaniu betonu lub jako szablony w robotach murarskich czy wreszcie w pracach montażowych. Poza tym zadaniem jego jest wykonanie wszelkich konstrukcji z drewna niezbędnych na placu budowy np. kobyłek, pomostów roboczych i często także rusztowań.

https://www.youtube.com/watch?v=DBa-Cb37cUw

3. dekarz,

Dekarz-blacharz wykonuje jeden z ważniejszych elementów budowli, jaką jest pokrycie dachu. Dziełem dekarza jest poszycie – a więc ta najważniejsza część dachu, która bezpośrednio chroni budowlę przed wpływami atmosferycznymi. Dobre wykonanie poszycia dachowego ma ogromny wpływ na trwałość obiektu. Chodzi głównie o to, by zabezpieczało przed wilgocią, musi też wytrzymać podmuchy wiatru i zmiany temperatury otoczenia.

https://www.youtube.com/watch?v=1OtuQHXiIFQ

4. kamieniarz,

Podstawowym zadaniem pracy kamieniarza jest obróbka ręczna i mechaniczna kamieni naturalnych lub sztucznych w celu uzyskania określonego produktu końcowego, zgodnego
z zamówieniem klienta korzystającego z usług zakładu kamieniarskiego lub kamieniarsko – betoniarskiego. W zależności od zapotrzebowania oraz profilu zakładu, kamieniarz może wykonywać tak proste elementy kamienne, jak i bardziej skomplikowane formy rzeźbiarskie.

https://www.youtube.com/watch?v=YkqpQH87Pr0

5. kominiarz,

Kominiarz czyści, odgruzowuje i udrażnia przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne, dokonuje rutynowych, corocznych przeglądów, wykonuje inwentaryzacje na zlecenie administracji budynków, przygotowuje opinie i ekspertyzy dotyczące stanu przewodów dla wydziałów architektury i zakładów gazowniczych. Część prywatnych firm, łącząc obowiązki kontrolne z wykonawstwem zajmuje się także budową, adaptacją, uszczelnianiem i remontami przewodów.Celem pracy kominiarza jest zapobieganie pożarom i zatruciom spalinami (czadem), a co za tym idzie ochrona zdrowia, życia i mienia ludzi

https://www.youtube.com/watch?v=b__A7GtDMzc

6. monter izolacji budowlanych,

Monter izolacji budowlanych wykonuje zadania związane z zapewnieniem właściwych warunków późniejszej eksploatacji obiektu. Przede wszystkim, wykonuje prace związane z zabezpieczeniem elementów budowlanych (stalowych, betonowych lub ceglanych) przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych lub chemicznych. Ponadto, położone przez montera warstwy izolacji termicznej lub akustycznej zapewniają odpowiednią temperaturę
w pomieszczeniach lub budynkach oraz zabezpieczają przed nadmiernym hałasem. Podczas izolowania obiektów monter musi zapewnić: izolację przeciwwodną chroniącą ściany fundamentowe przed parciem hydrostatycznym wody, izolacje podłóg w piwnicach i suterenach, w tym także izolację przeciwwodną i cieplną, izolację tarasów (paroizolację, izolację cieplną i przeciwwilgociową), izolację cieplną ścian zewnętrznych, izolację antykorozyjną konstrukcji stalowych, izolację akustyczną.

https://www.youtube.com/watch?v=de6OJIHB7bU

6. monter izolacji przemysłowych,

Monter izolacji przemysłowych wykonuje, konserwuje, remontuje i naprawia izolacje obiektów
i urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, kotły, turbiny i piece przemysłowe, komory i urządzenia chłodnicze, wentylatory i elektrofiltry oraz izolacje instalacji sanitarnych w budynkach, posługując się specjalistycznymi narzędziami i sprzętem oraz dokumentacją techniczną, ale także obowiązującymi normami i instrukcjami.

https://www.youtube.com/watch?v=ob4BGZPNil4

7. monter konstrukcji budowlanych,

Monter konstrukcji budowlanych może wykonywać prace w zakresie montażu konstrukcji metalowych (głównie stalowych), montażu konstrukcji żelbetowych i montażu konstrukcji drewnianych. Z pracami tymi związane są również prace pochodne polegające na konserwowaniu i remontowaniu konstrukcji budowlanych, składowaniu elementów konstrukcyjnych, konstruowaniu niezbędnych rusztowań. Duży wpływ na zadania zawodowe wykonywane przez montera konstrukcji budowlanych ma szybki postęp technologiczny
w sektorze budowlanym. W związku z wprowadzeniem do budownictwa elementów konstrukcyjnych z metali innych niż stal, coraz częściej przedmiotem pracy montera są konstrukcje  metali nie będących stalą.

https://www.youtube.com/watch?v=xKy1rneozZA

8. monter sieci i instalacji sanitarnych,

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych montuje instalacje i urządzenia sanitarne tj. zimnej
i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, przygotowuje i montuje przewody, montuje armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach, naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwa przyczyny awarii i niedrożności.

https://www.youtube.com/watch?v=5UuHIXJ9bd0

9. monter stolarki budowlanej,

Monter stolarki budowlanej montuje i demontuje okna, w tym okna dachowe, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, osłony okienne i drzwiowe. W ramach wykonywanej pracy dokonuje również montażu i demontażu parapetów, schodów modułowych, balustrad i bram garażowych oraz segmentowych i rolowanych bram przemysłowych.

https://www.youtube.com/watch?v=iG0eGH5UhNw

10. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

Wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych,
a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych. Roboty malarsko-tapeciarskie obejmują: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni. Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

https://www.youtube.com/watch?v=KMuv63kl5iI

11. murarz- tynkarz,

Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonuje schody, filary oraz stropy, układa na ścianach okładziny, wykuwa otwory oraz sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie.

https://www.youtube.com/watch?v=26z8eGA7n9U

12. operator  maszyn i urządzeń do  robót ziemnych i drogowych,

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych wykonuje różnorodne prace związane z obsługą i eksploatacją maszyn i urządzeń robót ziemnych i drogowych w celu budowy obiektów ziemnych (nasypy drogowe, kolejowe, zapory), podziemnych (tunele, schrony, zbiorniki), przygotowaniem mieszanek betonowych i bitumicznych, a także budową i eksploatacją dróg.

https://www.youtube.com/watch?v=4h4MgWNZ8OA

13.technik budownictwa,

Technik budownictwa kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.

https://www.youtube.com/watch?v=hl8m7vE_aG8

14. technik budowy dróg,

Technik budowy dróg może organizować, wykonywać i nadzorować zadania związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz obiektów mostowych, może wykonywać prace związane z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych. Technik drogownictwa sporządza projekty ulic, dróg, planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień, a także sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów. Może pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa, we współpracy z władzami gminnymi i miejskimi
w zakresie komunikacji.

https://www.youtube.com/watch?v=L-3ZE6Wqk9c

15. technik gazownictwa,

Technik gazownictwa prowadzi prace związane z budową, modernizacją oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych. Przeprowadza remonty sieci i instalacji gazowych, lokalizuje i usuwa awarie.

https://www.youtube.com/watch?v=pg-b_N07Nd8

16. technik geodeta,

Technik geodeta to specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych. Posiada umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem pomiarowym, obsługuje programy komputerowe np. do tworzenia map, zna przepisy prawa z zakresu geodezji, administracji oraz prawa budowlanego.

https://www.youtube.com/watch?v=Xi_InBDv-Is

17. technik inżynierii sanitarnej,

Technik inżynierii sanitarnej może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych.

https://www.youtube.com/watch?v=0vsbo5GwN_I

18. technik inżynierii środowiska i melioracji,

Technik inżynierii środowiska i melioracji organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej. To kierunek zamawiany na wyższych uczelniach

https://www.youtube.com/watch?v=t9MW65iehnM

19. technik renowacji elementów architektury,

Technik renowacji elementów architektury, posiada podstawową wiedzę w zakresie kamieniarskich oraz sztukatorskich elementów architektury, która umożliwi mu przeprowadzenie prac wykonawczych oraz renowacyjnych, w zakresie kamieniarskich i sztukatorskich elementów architektury

https://www.youtube.com/watch?v=Uz9hh5XB9uQ

20. technik robót wykończeniowych w budownictwie,

Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej.Należą do nich np.: wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywaniem okładzin ściennych), roboty malarsko–tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd. Ponadto dokonuje przedmiaru robót opracowując zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

https://www.youtube.com/watch?v=QL6KaxRxIRc

21. zdun,

Zdun  wykonuje, naprawia i montuje różne rodzaje piece grzewcze i kuchenne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, administracyjnych itp. przy zastosowaniu narzędzi murarskich i zduńskich oraz maszyn do przygotowania zaprawy i transportu. Zdun to najlepszy fachowiec do wykonania kominka w budynku mieszkalnym, letniskowym, agroturystycznym, gastronomicznym, hotelarskim itp.

https://www.youtube.com/watch?v=P4fp3Up3uYU

Opracowanie własne na podstawie :

  1. „Informator o zawodach szkolnictwa branżowego”, Górczyński, D. Obidniak, A. Pfeiffer, M. Suliga, ORE 2017,
  2. https://epodreczniki.pl/
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 poz. 316 z późniejszymi zmianami)