MEN wprowadza do systemu oświaty nowe zawody

MEN wprowadza do systemu oświaty nowe zawody. To reakcja na brak pracowników.

W systemie oświaty mają znaleźć się zawody:
technik spawalnictwa, zdobnik ceramiki, technik taboru kolejowe oraz mechanik pojazdów kolejowych – te zawody zostaną wprowadzone do systemu oświaty od 1 września 2020 roku.

Jak podaje portalsamorzadowy.pl projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2020 r.

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego opublikowany został 19 listopada w Rządowym Centrum Legislacji.

W projekcie Minister Przedsiębiorczości i Technologii zakłada wprowadzenie do systemu oświaty technik spawalnictwa realizowane poprzez kształcenie w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia, zdobnik ceramiki kształcenie ma być prowadzone w branżowej szkole I stopnia co ma też stanowić podbudowę do kształcenia w zawodzie Technik ceramik.
Minister Infrastruktury natomiast w systemie oświaty proponuje wprowadzić zawód technik taboru kolejowego z realizacją kształcenia w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia oraz mechanik pojazdów kolejowych w branżowej szkole I stopnia co też ma umożliwić dalsze kształcenie w zawodzie technik taboru kolejowego.

Nauka wyżej wymienionych zawodów będzie możliwa też na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Wszystkie sposoby realizowania kształcenia mają być odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie przez pracodawców, którzy już w tej chwili stoją przed problemem braku wykwalifikowanych pracowników.