Minister Edukacji Narodowej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 15 listopada 2019 r. , na wniosek Premiera, powołał Dariusza Piontkowskiego na urząd Ministra Edukacji Narodowej.

 

Dariusz Piontkowski urodził się 17 grudnia 1964 roku w Sielcu (woj. podlaskie). W 1988 roku ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Nastepnie podyplomowe studia menedżerskie na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, a także z zakresu zarządzania kadrami w administracji publicznej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, 2001) oraz z zarządzania oświatą na Uniwersytecie w Białymstoku.

Pracował jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. W latach 1994 – 2007 zasiadał w białostockiej radzie miasta. Od 2007 roku radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, a następnie Marszałek Województwa Podlaskiego. W 2010 ponownie został radnym województwa.

Poseł na Sejm VII i VIII i IX kadencji. Od 16 listopada 2015 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Od 4 czerwca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. sprawował urząd Ministra Edukacji Narodowej. 15 listopada 2019 r. ponownie powołany przez Prezydenta RP na urząd Ministra Edukacji Narodowej.