Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny informują: