Nasz sukces

Nasza  Poradnia 
JAKO  JEDYNA  W  POLSCE
uzyskała  zgodę  Twórcy Mobilnej  Rekreacji  Muzycznej
–  dr  Macieja  Kieryła
na  upowszechnianie  w  środowisku lokalnym   autorskiej  metody  muzykoterapeutycznej oraz  szkolenie  nauczycieli.

Ta  decyzja  dr M. Kieryła  to  owoc  wieloletniej  współpracy  pedagoga  naszej  placówki    – mgr  Barbary  Gurgoń 
z  Autorem  MRM oraz  wyraz  uznania  dla  merytorycznych  dokonań  i  licznych  działań  podejmowanych  w  celu   propagowania  tej  uniwersalnej  metody  w  pracy  z  dziećmi, uczniami, nauczycielami i  rodzicami.