Oferta szkoleniowa

OFERTA  SZKOLENIA

MOBILNA  REKREACJA  MUZYCZNA

dla  nauczycieli  przedszkoli  oraz  klas  I – III

Uczestnicy zostaną zapoznani z teoretycznymi podstawami  MRM  opartymi  
o  model:

ODREAGOWANIE – ćwiczenia: zmniejszające u dzieci napięcie psychofizyczne, pozwalające w akceptowany sposób, w dynamicznym ruchu wyładować agresję i ujawnić negatywne emocje;

ZRYTMIZOWANIE – ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową dzieci, budujące poczucie wspólnoty i radości ze wspólnej zabawy przy muzyce; służące dalszemu  ujawnianiu emocji i redukcji wzmożonego napięcia psychofizycznego;

UWRAŻLIWIENIE – etap  uświadamiania własnych emocji, to szeroko rozumiane uwrażliwienie (kulturowe, plastyczne, muzyczne), pozwala dzieciom odkrywać piękno otaczającej  rzeczywistości –  stanowi  antidotum na stechnicyzowany świat;

RELAKS  – prowadzi do złagodzenia napięcia mięśniowego, pogłębienia odprężenia fizycznego i psychofizycznego oraz poczucia bezpieczeństwa; sugestia odpoczynku przy cicho odtwarzanej muzyce pozwala dzieciom zdobyć umiejętność szybkiego, efektywnego relaksowania się w dorosłym życiu;

AKTYWIZACJA – ćwiczenia pozwalające powrócić do rzeczywistości po relaksie oraz wzmacniające aktywność i motywację do działania, przywracające normalną aktywność ruchową.

Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, które będą mogli włączyć do swojego warsztatu zawodowego. Otrzymają materiały do wykorzystania
 w codziennej pracy z dziećmi.

Zajęcia odbędą się w II blokach (terminy  do  ustalenia):

– pierwszy – część teoretyczna,

– drugi – część praktyczna.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będzie
3-miesięczne wdrażanie poznanego modelu UrOZURA w codziennej pracy, przygotowanie dwóch scenariuszy  zajęć  oraz  prezentacja  zajęć  MRM  na  wspólnym  warsztacie.