Październik EUROPEJSKIM MIESIĄCEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Zachęcamy do włączenia się do ogólnoeuropejskich inicjatyw. Szczegóły jak dołączyć znajdują się na stronie:

https://bezpiecznymiesiac.pl/bm/aktualnosci/547,Dolacz-do-ogolnoeuropejskiej-inicjatywy.html