PIKNIK ZAWODOWCA

PIKNIK ZAWODOWCA

W dniu dzisiejszym na „Skałce” odbył się I-szy Świętochłowicki PIKNIK ZAWODOWCA.

Wydarzenie to zostało skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
oraz tych, którzy ukończyli swoją edukację i poszukują pracy. Celem było także rozpragowanie kształcenia w zawodach oraz szkolnictwa branżowego
.

Nasza Poradnia aktywnie włączyła się w to przedsięwzięcie. Przygotowana przez specjalistów
PPP oferta miała na celu poszerzenie wiedzy o zawodach szkolnictwa branżowego
i zawodach rzemieślniczych, min. fryzjer, fotograf, elektryk, ślusarz, kierowca-mechanik, magazynier-logistyk, oraz zawodach gastronomicznych.

Zorganizowaliśmy atrakcje dla:

  • najmłodszych – kolorowanki, zagadki;

  • uczniów i młodzieży – krzyżówki, wykreślanki, ankiety, quizy;

  • dorosłych – konkurs wiedzy o zanikających i rzadkich zawodach.

Nasza oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie poczęstunki
😊