Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w poradni on-line oraz infolinia:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-uczniow-i-rodzicow