Poradnik ósmoklasisty – szkoła branżowa I stopnia

W świętochłowickich szkołach branżowych I stopnia możesz kształcić się
w wszystkich zawodach szkolnictwa branżowego jakie są ujęte w klasyfikacji Ministra Edukacji Narodowej.

Szkoły te starają się dostosowywać swoją ofertę do potrzeb rynku pracy
i oczekiwań pracodawców. Absolwenci szkół branżowych bez problemu mogą znaleźć pracę i nieźle zarobić.

  1. Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach przy ulicy Sikorskiego 9 – Branżowa Szkoła I stopnia

Film promujący Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych finansowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

https://youtu.be/kVuZmPV1MGM

Najpopularniejsze zawody w klasie wielozawodowej to:

automatyk
blacharz
samochodowy
cukiernik
dekarz
elektromechanik
elektronik
fotograf
fryzjer
sprzedawca
elektryk
kamieniarz
kominiarz
krawiec
kucharz
kelner
górnik
lakiernik samochodowy
mechanik motocyklowy
mechanik pojazdów samochodowych
mechatronik
murarz-tynkarz
ogrodnik
operator obrabiarek skrawających
optyk-mechanik
piekarz
pracownik obsługi hotelowej
stolarz
ślusarz
tapicer
zdun
zegarmistrz
złotnik

Szkoła prowadzi również klasy patronackie:

  1. Patronat Delta-Trans

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

 Magazynier- logistyk

Osoby wykonujące ten zawód mogą pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do ich zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego
i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru.

  1. Patronat SOR-DREW

W ramach współpracy nawiązanej ze świętochłowicką firmą SOR-DREW ZSTiZ
w Świętochłowicach planuje otwarcie klasy wielozawodowej z preferowanymi zawodami:
 

 Stolarz wykonuje wyroby z drewna i materiałów drzewnych oraz inne prace stolarskie zgodnie z dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie, przystosowane do obróbki elementów, polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu nadania im wymaganych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją.

Automatyk montuje, uruchamia, obsługuje układy automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

  • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych obsługuje i użytkuje maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Prowadzi proces produkcyjny wyrobów i półwyrobów z tworzyw sztucznych. 

  1. Patronat Tauron

Elektryk wykonuje i uruchamia instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej, montuje i uruchamia oraz wykonuje konserwacje instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik jest przygotowany do montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, z uwzględnieniem elektronarzędzi i artykułów gospodarstwa domowego.

  1.  
  2. Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego 75 w Świętochłowicach – Branżowa Szkoła I stopnia nr 21

Film promujący Zespół Edukacji Wspomagającej finansowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.: https://youtu.be/wy9nfbqtE04

Szkoła kształci w wielu popularnych zawodach szkolnictwa branżowego:
cukiernik
dekarz
fotograf
fryzjer
sprzedawca
kowal
kamieniarz
kominiarz
krawiec
kucharz
kelner
lakiernik
mechanik motocyklowy
mechanik pojazdów samochodowych
murarz-tynkarz
ogrodnik
optyk
piekarz
stolarz
ślusarz
tapicer
zdun
złotnik
Zawody pomocnicze:
         pracownik pomocniczy krawca
         pracownik pomocniczy mechanika
         pracownik pomocniczy stolarza
         pracownik pomocniczy ślusarza
         pracownik pomocniczy fryzjera
         pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

1 dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego