Poznajemy zawody cz.III

Poznajemy zawody – część 3.

Wakacje już się zakończyły, dlatego pora kontynuować nasz cykl „Poznajemy zawody”. W 3 części przyjrzymy się zawodom branży audiowizualnej. Zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego wśród tego działu znajdziemy takie zawody:

  1. Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej,

  2. Fotograf,

  3. Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin,

  4. Technik fotografii i multimediów,

  5. Technik realizacji nagłośnień,

  6. Technik realizacji nagrań.ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ/ TELEWIZYJNEJ wykonuje, pod nadzorem kierownika produkcji, prace związane z produkcją i postprodukcją filmową i telewizyjną, opracowuje kosztorys produkcji filmowej i telewizyjnej, jej dokumentację.

W zawodzie tym przydatne są umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych, a także posia­danie prawa jazdy i znajomość języków obcych.

Wskazane są umiejętności z zakresu ekonomii, prawa, administracji. Musisz mieć ła­twość wypowiadania się na piśmie oraz dobrze znać terminologię urzędową.

Ważne w tym zawodzie jest także wyczucie drugiego człowieka, toteż przyda się jest znajomość podstaw psychologii i socjologii.

Nauka jest możliwa w szkole policealnej i trwa 2 lata.

Film ORE prezentujący zawód:

https://www.youtube.com/watch?v=1iRi9Qk9UPY

FOTOGRAF wykonuje prace związane z rejestracją, obróbką i publikowaniem obrazu oraz przygotowuje plan zdjęciowy.

Wskazana jest umiejętność obsługi komputera oraz programów do obróbki cyfrowej grafiki.

Nauka jest możliwa w branżowej szkole I stopnia i trwa 3 lata, a także na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

Film prezentujący zawód:

https://epodreczniki.pl/a/fotograf/DOsc7jGxc

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką
i publikacją obrazu, przygotowuje materiały cyfrowe do wykonywania projektów graficznych, realizuje projekty multimedialne, przygotowuje plan zdjęciowy.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie fotografa.

Wskazana jest umiejętność obsługi komputera oraz programów do obróbki cyfro­wej grafiki, a także znajomość języków obcych.

Nauka tego zawodu jest możliwa w technikum i trwa 5 lat, a także jako kontynuacja po branżowej szkole I stopnia w branżowej szkole II stopnia. Możliwe jest również zdobycie kwalifikacji na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Film prezentujący ten zawód:

https://www.youtube.com/watch?v=1kXdq4Wx8h0

TECHNIK BUDOWY I STROJENIA FORTEPIANÓW I PIANIN wytwarza elementy i podzespoły fortepianów i pianin, montuje i naprawia ich podzespoły i zespoły, stroi je, organizuje i kontroluje wykonanie fortepianów i pianin oraz przeprowadza regulacje mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin w celu uzyskania dźwięku odpowiedniej jakości.

Wskazane są uzdolnienia techniczne i artystyczne. Niezbędna jest też umiejętność gry na instrumentach.

Nauka tego zawodu jest możliwa w technikum i trwa 5 lat, a także możliwe jest zdobycie tych kwalifikacji na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Film prezentujący zawód stroiciela fortepianów i pianin:

https://www.youtube.com/watch?v=1itG2fqe8wE

Film prezentuje zawód technika budowy fortepianów i pianin:

https://www.youtube.com/watch?v=9jlVEqaopDk

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ rejestruje materiał dźwiękowy, realizuje nagrania i we współpracy
z realizatorem dźwięku, montuje i archiwizuje materiał dźwiękowy.
Zawód ten polega na rejestracji dźwięku oraz oceny jego poprawności. Absolwent zdobędzie wiedzę dotyczącą przygotowania mikrofonów i dostosowania przestrzeni akustycznej w celu poprawnej rejestracji dźwięku. Dowie się jak stosować konsolety mikserskie oraz urządzenia i oprogramowanie systemu MIDI.

Niezbędne w tym zawodzie są uzdolnienia techniczne, muzyczne oraz umiejętność obsługi komputera i obsługi najnowocześniejszego sprzętu.

Nauka tego zawodu jest możliwa w technikum 5 letnim, oraz w szkole policealnej, w której nauka trwa 2 lata. Możliwe jest również zdobycie tych kwalifikacji na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ rejestruje materiał dźwiękowy, realizuje nagłośnienie i we współpracy z realizatorem dźwięku, montuje i archiwizuje materiał dźwiękowy. Zawód technik realizacji nagłośnień jest zawodem konkretnie sprofilowanym pod realizację dźwięku na estradzie. Zadania zawodowe obejmują: przygotowanie i obsługę systemów nagłośnieniowych, systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji, systemów mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, przygotowanie i obsługę systemów rejestrująco-odtwarzających, systemów przetwarzających dźwięk.

Niezbędne w tym zawodzie są uzdolnienia techniczne, muzyczne oraz umiejętność obsługi komputera i obsługi najnowocześniejszego sprzętu.

Nauka tego zawodu jest możliwa w technikum 5 letnim, oraz w szkole policealnej, w której nauka trwa 2 lata. Możliwe jest również zdobycie tych kwalifikacji na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Zapraszamy na kolejną część, w której przybliżymy zawody z branży budowlanej.

Opracowanie własne na podstawie :

  1. Informator o zawodach szkolnictwa branżowego”, M. Górczyński, D. Obidniak, A. Pfeiffer, M. Suliga, ORE 2017,

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 poz. 316 z późniejszymi zmianami)