Profilaktyka – uzależnienia

Punkt Konsultacyjny ds.uzależnień dzieci i młodzieży

Koordynatorzy:
– mgr Barbara Gurgoń
– mgr Zbigniew Sobik 
Dyżur: każda środa w godz. 14:30-16:30 lub dowolny termin po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu (32-2454910). Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień dzieci i młodzieży świadczy  pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania  o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym. Główne zadanie: prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Na konsultacje zapraszamy w szczególności: – dzieci i  młodzież eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi, – dzieci i młodzież nadużywające lub uzależnione od narkotyków, alkoholu, leków lub innych środków zmieniających świadomość, osoby uzależnione od nikotyny, hazardu czy komputera, – członków rodziny czy osoby bliskie osobie uzależnionej, – nauczycieli, pedagogów i  inne osoby, które w swojej pracy mogą stykać się z problematyką uzależnień. Podczas spotkania można otrzymać min: – informacje dotyczące uzależnień i profilaktyki uzależnień, – informacje dotyczące stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień, oddziałów detoksykacyjnych, poradni zajmujących się leczeniem uzależnień, grup wsparcia, – wsparcie w sytuacji kryzysowej, – poradę dotyczącą strategii postępowania w stosunku do osoby uzależnionej, – indywidualną ofertę pomocową.     (źródło zdjęcia: http://zpokrzywaczka.pl/uzaleznienia/)

Rodzicu!

W związku z okresem wolnym od zajęć w szkole zapraszamy do przejrzenia krótkiej prezentacji.

Zawarte w niej materiały pomogą Państwu w ewentualnej identyfikacji zagrożeń, które mogą czyhać na Wasze dzieci podczas wakacji.

BĄDŹ CZUJNY! ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO DZIECKA.

Zachowania ryzykowne podczas wakacji – POBIERZ PREZENTACJĘ

 

Zapraszamy do obejrzenia 4 krótkich filmów nagranych z dr Mariuszem Nowickim, jednym z ekspertów i autorem m.in. kampanii Przemoc boli!, Narkotyki? To mnie nie kręci!.

Z krótkiego wywiadu możecie dowiedzieć się m.in:

– w jakim kierunku powinny obecnie podążać działania profilaktyczno-edukacyjne,
– jakie plusy i minusy przyniosło zdalne nauczanie,
– jak w praktyce wygląda edukacja zdalna,
– jakie wyzwania czekają przed uczniami, rodzicami, nauczycielami po powrocie do nauki stacjonarnej;
– z jakimi problemami borykają się uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Wywiad jest podzielony na 4 części:

1 CZĘŚĆ: O nauczaniu zdalnym i depresji wśród dzieci i młodzieży

https://youtu.be/doSgHdVDNFY

2 CZĘŚĆ: Uzależnienie od Internetu i cyberprzemoc

https://youtu.be/iP2vrFO6ttI

3 CZĘŚĆ: O powrocie uczniów do nauczania stacjonarnego

https://youtu.be/3oUz3zsNcF4

4 CZĘŚĆ: Jak rozmawiać z rodzicami i jak wspierać nauczycieli?

https://youtu.be/8yeX3UO7e-E

Loguj się z głową – bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie 

Młodzi ludzie, którzy korzystają z internetu, są narażeni na różnorodne niebezpieczeństwa. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowały program profilaktyki „Loguj się z głową”. Jego celem jest dostarczenie wiedzy, a także kształtowanie postaw, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią dzieci i młodzież przed
e-uzależnieniami. W ramach tego projektu przeanalizowano problem e-uzależnień i powstał raport, który można pobrać:

https://www.gov.pl/attachment/c04aeabe-84e8-4fee-b893-8189e096e2bc

Czy w czasie pandemii Polacy piją więcej alkoholu?

Z przeprowadzonych obecnie badań nie można wyciągnąć jednoznacznego wniosku, natomiast zdecydowanie warto zapoznać się z raportem z I etapu badań. Raport znajdziecie państwo na stronie:

Raport

 

Ogłoszenie wyników badań:

25 czerwca 2019 r. podczas konferencji prasowej on-line w Centrum Prasowym PAP w Warszawie zostały zaprezentowane wyniki badania przeprowadzonego wśród młodzieży szkolnej dotyczącego używania substancji psychoaktywnych.

Raport z tego badania do pobrania : TUTAJ