Punkt konsultacyjny ds. dzieci cudzoziemskich i dzieci z doświadczeniem migracji

Działania punktu konsultacyjnego ukierunkowane są na wszechstronną  pomoc  osobom  przybywającym  z  zagranicy, w  szczególności pomoc psychologiczna, pedagogiczna logopedyczna,  prawna i organizacyjna.

Uczeń  cudzoziemski czy z doświadczeniami migracji  stanowi  wyzwanie dla dyrektora szkoły, jak i dla zespołu nauczycieli i specjalistów  współpracujących z dzieckiem.

Poradnia oferuje wsparcie uczniów przybywających z zagranicy: dzieci   imigrantów,   repatriantów, uchodźców,  dzieci  z  małżeństw wielonarodowych mieszkających  w Polsce,
z  mniejszości  narodowych,   a także  Polaków  powracających  z zagranicy.

W naszej poradni uzyskasz informacje nt.: dodatkowych lekcji j. polskiego jako obcego, zajęć wyrównawczych, oddziałów przygotowawczych czy tzw. asystenta międzykulturowego.

 

Koordynator: mgr Leszek Wacławczyk

 

Akty prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

ROZPORZĄDZENIE poz 1655

A. Szybura – potrzeby językowe dzieci

Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych

Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty

Nielatwe powroty -raport końcowy

Poradnik dla rodziców i nauczycieli w pigułce

Praca z tłumaczem w terapii i diagnozie psychologicznej

Problemy migracji

Przygody Innego Bajki w edukacji międzykulturowej

Senat 2016 Publikacja Z Powrotem w Polsce

Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem