Rejonizacja

Doradztwo edukacyjno-zawodowe:
Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom z placówek oświatowych mieszczących się na terenie Świętochłowic, jak również dzieciom nieuczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom zamieszkałym na terenie miasta.

Wykaz placówek oświatowych , należących do terenu działania poradni:

Przedszkole Miejskie Nr 1
Przedszkole Miejskie Nr 2
Przedszkole Miejskie Nr 3
Przedszkole Miejskie Nr 4
Przedszkole Miejskie Nr 7
Przedszkole Miejskie Nr 8
Przedszkole Miejskie Nr 9
Przedszkole Miejskie Nr 11
Przedszkole Miejskie Nr 12
Przedszkole Miejskie Nr 13

Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 5
Szkoła Podstawowa Nr 8
Szkoła Podstawowa Nr 17
Szkoła Podstawowa Nr 19
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10

I Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ogólnokształcących

  • II Liceum Ogólnokształcące

Zespół Edukacji Wspomagającej

  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
  • Szkoła Przysposabiająca do pracy

Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych

  • Branżowa Szkoła I stopnia
  • Technikum
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Szkoła Policealna

Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko”

  • Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
  • Salezjańskie Technikum Publiczne.