Ścieżki kształcenia

Możliwości kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych począwszy od 1 września 2019r.

Struktura szkół obejmie:

  • 8-letnią szkołę podstawową

a następnie (do wyboru):

  • 4-letnie liceum ogólnokształcące,

  • 5-letnie technikum,

  • 3-letnią szkołę branżową I stopnia,

  • 2-letnią szkołę branżową II stopnia.

Ścieżki kształcenia