Sieć współpracy i samokształcenia – Grupa wsparcia dla doradców zawodowych

Dnia 07.11.2017r. odbyło się spotkanie doradców zawodowych. Spotkanie obejmowało następujące zagadnienia: 1. Zmiany w szkolnictwie zawodowym. 2. Barometr zawodów 2018r. 3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 4. Zajęcia grupowe dla III klas gimnazjum.

Serdecznie dziękujemy za przybycie.

Terminy kolejnych spotkań: 16.01.2018r. godz. 12.00 20.02.2018r. godz. 12.00 20.03.2018r. godz. 12.00