Sieć współpracy i samokształcenia – Grupa wsparcia dla nauczycieli z krótkim stażem pracy

W dniu 11.12.2017 r. w siedzibie poradni odbyło się spotkanie w ramach grupy wsparcia dla nauczycieli stażystów i kontraktowych z terenu naszego miasta. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi swojej pracy – szczególnie działań wychowawczych z dziećmi. Mieli też możliwość skonsultowania metod pracy i wymiany poglądów. Poza tym zostali zapoznani z prezentacja dotyczącą wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela. Przewidziane są następne spotkania – kolejne w dniu 5.3.2018 r. o godzinie 15 00. Serdecznie zapraszamy nauczycieli zainteresowanych wsparciem ich pracy.