Sieć współpracy i samokształcenia – Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów

Koordynator grupy – mgr Leszek Wacławczyk

Lider grupy – mgr Barbara Milińska