Sieć współpracy i samokształcenia – Grupa wsparcia dla pracowników przedszkoli

Informujemy, iż kolejne spotkanie warsztatowe koordynatorów pomocy psychologiczno-pedagogicznej świętochłowickich Przedszkoli Miejskich odbędzie się  5 kwietnia 2018r. Serdecznie zapraszamy!

  *       *      *

W dniu 30.11.2017r odbyło się w naszej placówce zebranie koordynatorów pomocy psychologiczno-pedagogicznej świętochłowickich Przedszkoli Miejskich. Dotyczyło ono wspomagania przedszkoli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a przede wszystkim ujednolicenia obowiązującej dokumentacji w powyższym zakresie. Na spotkaniu omówiono procedury objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola oraz analizowano dokumentację, którą posługują się wychowawcy przedszkoli celem obserwacji i diagnozy funkcjonowania dziecka. Podjęto decyzję dotyczącą wymiany pomiędzy poszczególnymi placówkami Arkuszy Obserwacyjnych. Ustalono także termin kolejnego spotkania, na którym opracowany zostanie Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Dziecka.