Socjoterapii i terapii sensomotorycznej

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne  są formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej adresowaną do dzieci  i młodzieży z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi.  Zaburzenia te zakłócają proces socjalizacji, utrudniają rozwój osobisty i społeczny.

Stałymi elementami procesu socjoterapeutycznego jest diagnoza, korekta i odreagowanie emocjonalne. Korekta odbywa się w trakcie celowo zorganizowanego doświadczenia, dostarczającego treści korygującej przekonania urazowe uczestnika, przywracającej pełne postrzeganie rzeczywistości. Skutkiem tego jest zmiana zachowania dziecka i poprawa jego funkcjonowania.

Cele zajęć socjoterapeutycznych:

– odblokowanie i odreagowanie tłumionych emocji, rozładowanie napięć,
– stwarzanie okazji do przeżywania pozytywnych emocji,
– ekspresja uczuć,
– kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
–  rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
– budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości, stwarzanie możliwości do
samorealizacji,
– budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
– wskazanie metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

 

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces porządkowania docierających do mózgu informacji.
Procesy integracji sensorycznej umożliwiają mózgowi zebranie wszystkich informacji
w całość i wybór tych bodźców, które są w danym momencie najważniejsze. Dzięki
prawidłowemu przetwarzaniu dziecko potrafi więc np. zignorować hałas panujący w klasie i
skupić się na tym, co mówi nauczyciel.
Każdy człowiek od czasu do czasu boryka się z trudnościami natury sensorycznej. Sygnałem
alarmującym jest natomiast częste pojawianie się wskazanych powyżej sytuacji, które
destabilizują funkcjonowanie dziecka. Z dysfunkcji sensorycznych się nie wyrasta. Z czasem
dziecko może nauczyć się rekompensować sobie trudności na jakie napotyka i osiągać
sukcesy, wymaga to jednak od niego ogromnego nakładu sił. Stąd tak ważne jest, by nie
bagatelizować kłopotów i umożliwić skorzystanie z fachowej pomocy. Terapia oparta na
odpowiednim dawkowaniu bodźców oraz dobrze ustawiony system pozytywnych wzmocnień
optymalizuje rozwój psychofizyczny i wpływa na poprawę funkcjonowania dziecka.
W naszej poradni istnieje możliwość diagnozy pod kątem rozwoju procesów przetwarzania
sensorycznego. Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie. Serdecznie
zapraszamy.
(Informacje opracowane na podstawie „Dziecko a integracja sensoryczna” A. Jean Ayres)