Spotkanie grupy wsparcia dla logopedów

W dniu dzisiejszym 04.04.2022r. odbyło się w Poradni kolejne posiedzenie grupy wsparcia logopedów świętochłowickich placówek oświatowych. W czasie spotkania poruszone zostały następujące tematy:
1). Odczytanie planu.
2). Lista obecności.
3). Propozycje tematu szkolenia dla grupy z oferowanych środków.
4). Omówienie zarówno wspólnych jak i trudnych przypadków logopedycznych.
5). Terapia miofunkcjonalna ( zakres i sposoby jej stosowania w czasie terapii logopedycznej).
6). Współpraca logopedy z rodzicami- jej znaczenie, możliwości i specyfika w danej placówce, propozycje zwiększenia jej skuteczności.
7). Wspólne opracowanie zasad i wskazówek przydatnych podczas ćwiczeń domowych.
8). Pożegnanie.