Spotkanie koordynatorów pomocy psychologiczno-pedagogicznej świętochłowickich Przedszkoli Miejskich.

Zapraszamy na kolejne spotkanie koordynatorów pomocy psychologiczno-pedagogicznej świętochłowickich Przedszkoli Miejskich, które odbędzie się 
dnia 3.02.2020 r. o godzinie 14.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach.