„Szkoła dla Innowatora”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do pilotażowego projektu „Szkoła dla Innowatora”.

Jak czytamy na stronie ministerstwa – „Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz przygotowaniu rekomendacji w tym zakresie. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zainteresowanych odsyłamy na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej.