„Szkolnictwo branżowe- dwa lata doświadczeń i nowe wyzwania”

11 grudnia 2019 roku w auli Wyższej Szkoły Technicznej, odbyła się konferencja szkoleniowa „Szkolnictwo branżowe- dwa lata doświadczeń i nowe wyzwania” skierowana przede wszystkim do organów prowadzących i dyrektorów szkół branżowych.
Otwierający konferencję Wicekurator Jacek Szczotka podkreślił wagę szkolnictwa branżowego, wskazał na priorytety w organizacji tego rodzaju kształcenia oraz jego promocji.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji na tematy:
„Staży nauczycielskich i staży uczniowskich”- Maria Kaczmarek, doradcy RODN „WOM” w Katowicach;
„Kształcenia młodocianych w rzemiośle”- Grzegorz Miketa;
„Organizacji turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych – Bogumiła Kluszczyńska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego;
„Kształcenia ustawicznego-kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych” – Paweł Habryka, st. wizytator w Wydziale Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach;
„Organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia od września 2020 roku” – Zbigniew Martyniak, kierownik w Wydziale Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach;
„Rekrutacji do szkół ponadpodstawowych” – Anna Kij, dyrektor Wydziału Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach i Joanna Baran, wizytator w Wydziale Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach;

Przy okazji zachęcano dyrektorów szkół do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu, która odbędzie się pod hasłem „Roboty do roboty”.