Szkoły świętochłowickie

I Liceum Ogólnokształcące
z oddziałami dwujęzycznymi

ul. Licealna 1
41-600 Świętochłowice

tel:

(32) 2452797

fax:

(32) 2450935

www.lo1-kochanowski.pl

e-mail:

zso1swiet@gmail.com

Kształcenie:
I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego
z Oddziałami Dwujęzycznymi

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Sudecka 5

41-608 Świętochłowice

Tel/fax:

(32) 7707639

(32) 2456052

http:// zso.com.pl/

e-mail:

zso@interia.pl

Kształcenie:
II Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Reja

Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko”

ul. Wojska Polskiego 82

41-603 Świętochłowice

tel:

(32) 3452166

fax:

(32) 3452168

www.salezjanie.com.pl

e-mail:

swietochlowice@salezjanie.com.pl

Kształcenie:
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Salezjańskie Technikum Publiczne

Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych
im. Augustyna Świdra

ul. Sikorskiego 9

41-600 Świętochłowice

tel:

(32) 7700060

fax:

(32) 7700063

http://www.zstiz.pl

e-mail:

zspswiet@wp.pl

Kształcenie:
Szkoła Branżowa I stopnia

Technikum

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Szkoła policealna

Zespół Edukacji Wspomagającej1

ul. Wojska Polskiego 75

41-600 Świętochłowice

tel/fax:

(32) 2411456

http://zewswietochlowice.superszkolna.pl/

e-mail:

zew@superszkolna.pl

Kształcenie:
Branżowa Szkoła
I stopnia nr 2

Szkoła Przysposabiająca
do pracy

1 dla uczniów z Orzeczeniem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego