Trening Umiejętności Społecznych

Od października br. na terenie naszej Poradni ruszyły grupy Treningu Umiejętności Społecznych. Trening ten jest formą regularnego treningu grupowego, skierowanego do wszystkich potrzebujących go dzieci, a w szczególności  z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji. Głównym celem w TUS jest poprawa funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Dzieci zostaną wyposażone w odpowiednie  narzędzia, które będą mogły ze zrozumieniem stosować w życiu codziennym oraz wykorzystywać własne możliwości i zasoby w sytuacjach odbieranych jako trudne, wymagających odpowiedniego, akceptowanego społecznie zachowania.