Walentynki tuż, tuż…

Walentynki zostały ustanowione przez papieża Galezjusza I który w tym dniu polecił wspominać w Kościele świętego Walentego. Patron zakochanych żył w III wieku i był biskupem z Terni (obecnie Włochy). Wobec powszechnej niechęci udziału mężczyzn w wojnach, panujący wówczas cesarz Klaudiusz II uznał, iż młodzi mężczyźni bez rodzin będą lepszymi żołnierzami, zakazując im tym samym ślubów. Kapłan Walenty pomimo zakazu ze strony cesarza, potajemnie udzielał ślubów legionistom. Wieść szybko dotarła jednak do cesarza i Walenty został wtrącony do więzienia i skazany na śmierć. Czekając na wyrok, zakochał się w niewidomej córce strażnika więzienia. Według legendy miłość Walentego była tak wielka, że dziewczyna odzyskała wzrok. Nie uchroniło go to jednak przed śmiercią, do której doszło 14 lutego.

Początkowo 14 lutego uprawiano miłosne wróżby. Z tego powodu niektórzy dostrzegali w walentynkach podobieństwo do polskich tradycji andrzejkowych. „Dzień S. Walentego jest tym dla Szkotek, co wigilia św. Jędrzeja dla Polek. Zwyczaj jest wtedy spisywać nazwiska panien i kawalerów na karteczkach, i pomieszane w naczyniu wyciągać losem. Osoby, których nazwiska razem wyjdą, mają się pobrać w przeciągu roku, czego ogłoszenie daje powód do rumieńców, żartów i radości. Polskie panny wieczorem wkładały pod poduszkę karteczki z męskimi imionami, a rano losowały imię przyszłego męża. Chłopcy wróżyli w ten sposób trochę wcześniej, w dzień świętej Katarzyny (25 listopada).

Przełomem w obchodzeniu walentynek stał się dziewiętnastowieczny rozwój korespondencji, między innymi wprowadzenie znaczków pocztowych, a potem ozdobnych pocztówek. Wraz z postępem technologicznym zwyczaj ten ewoluował w kierunku wysyłania sobie życzeń przez Internet. Obecnie walentynki kojarzą się najczęściej z romantyczną kolacją i wspólnym spędzaniem czasu przez pary w tym dniu. Popularnym zwyczajem jest obdarowywanie się przez zakochanych drobnymi upominkami oraz kwiatami. Święto jest też często okazją do oświadczyn lub pobierania się w tym dniu.

Obecnie święto to dotyczy nie tylko zakochanych. Coraz częściej drobnymi upominkami obdarza się osoby, które się kocha np. swoje dzieci, przyjaciół, rodziców…

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/walentynki-2021-kiedy-wypadaja-historia-walentynek-i-zyczenia/0r7vekd

https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,historiomat,1220,historiomat_walentynki.html

6 000+ darmowych obrazów z kategorii Walentynki i Serce (pixabay.com)