Warsztaty z doradztwa zawodowego

Celem jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki.

Cele ogólne uwzględniają:

 1. poznawanie samego siebie (samopoznanie);
 2. poszerzanie własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 3. informacji na temat systemu edukacji (ścieżki edukacji);
 4. analizę lokalnego rynku pracy;
 5. kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy;
 6. rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie.

Po warsztatach z doradztwa zawodowego młodzież gimnazjum:

 • nabywa i rozwija umiejętność pracy zespołowej, kształtuje właściwe relacje społeczne i przełamuje bariery środowiskowe
 • będzie wiedziała więcej o sobie, będzie potrafiła odpowiedzieć na pytania: kim jestem, czego potrzebuję, jakie posiadam uzdolnienia i kompetencje;
 • pozna możliwości systemu edukacji;
 • dowie się również jak wygląda aktualny rynek pracy;
 • jest odpowiednio przygotowana do podjęcia dalszej decyzji edukacyjnej i zawodowej.