Ważne

Szanowni rodzice,

z przykrością informuję, iż po otrzymaniu wiadomości o pozytywnym wyniku testu COVID-19  
u jednego pracownika, placówka do 22 czerwca będzie prowadziła działalność w formie zdalnej. Jednocześnie prosimy o kontrolowanie stanu zdrowia (codzienny pomiar temperatury, samoobserwacja pod kątem występowania objawów grypopodobnych takich jak: złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). W razie  wystąpienia niepokojących objawów prosimy o bezzwłoczny kontakt z PSSE w Chorzowie tel. 32 2412494. Jednocześnie informuję, że wszystkie podejmowane działania są na bieżąco uzgadniane z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  w Chorzowie.

Leszek Wacławczyk- Dyrektor PPP