WAŻNE INFORMACJE

               OFERTA WZMOŻONYCH DZIAŁAŃ  Z ZAKRESU POMOCY                PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ REALIZOWANYCH
W PPP W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 
W CZASIE FERII  ZIMOWYCH

 Na czas ferii zimowych Poradnia wzmożyła działania mające na celu udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, wychowawcom
i nauczycielom z placówek oświatowych mieszczących się na terenie Świętochłowic, jak również dzieciom nieuczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom zamieszkujących w mieście.

Oferujemy:

  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci i młodzieży:

– terapię indywidualną dzieci i młodzieży,
– terapię rodzinną,
– wsparcie emocjonalne dzieci i młodzieży,
– rozmowy, porady, konsultacje telefoniczne,
– rozmowy, porady, konsultacje z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

  • Pomoc dla rodziców:

– mediacje oraz pomoc w trudnych sytuacjach,
– pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych,
– możliwość skorzystania z punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,
– możliwość skorzystania z punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci  i młodzieży
   z problemem uzależnień,
– rozmowy, porady, konsultacje telefoniczne,
– rozmowy, porady, konsultacje z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

  • Pomoc w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego:

– diagnozę predyspozycji zawodowych oraz zainteresowań,
– pomoc w wyborze ścieżki kształcenia oraz zawodu,
– udzielanie informacji o zawodach,
– zapoznanie z aktualną sytuacją na rynku pracy.

  • Pomoc dla nauczycieli, wychowawców placówek oświatowych:

– pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych,
– rozmowy, porady, konsultacje telefoniczne,
– rozmowy, porady, konsultacje z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Uruchomiona została także specjalna infolinia  pod numerem telefonu: 732775036,
która działa w godzinach pracy Poradni, tj. od poniedziałku do czwartku: 8:00-18:00 oraz
w piątek: 7:00 -14:00.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zamieszczoną w zakładkach KORONAWIRUS, Interwencja Kryzysowa.