Wyniki PISA

3 Grudnia 2019r. Ogłoszono wyniki badań PISA, czyli sprawdzianu wiedzy i kompetencji 15-latków. Młodzi Polacy uplasowali się w czołówce. Badanie PISA wyróżnia trzy dziedziny: czytanie i interpretacje, matematykę i rozumowanie w naukach przyrodniczych. W matematyce tylko Estończycy pozostają konkurencją, w naukach biologicznych – podium, w czytaniu ze zrozumieniem czwarte miejsce.

Program PISA powstał w 1997 roku.
PISA bada umiejętności i wiedzę ważną z perspektywy wyzwań, przed jakimi 15-latkowie staną w swym dorosłym życiu. Najniższym poziomem jest „analfabetyzm” w odniesieniu „zdolności stosowania wiedzy i umiejętności, analizowania, argumentowania i efektywnego komunikowania w procesie stawiania, rozwiązywania i interpretowania problemów w różnych sytuacjach”.