Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli