Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne  są formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej adresowaną do dzieci  i młodzieży z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi.  Zaburzenia te zakłócają proces socjalizacji, utrudniają rozwój osobisty i społeczny.

Stałymi elementami procesu socjoterapeutycznego jest diagnoza, korekta i odreagowanie emocjonalne. Korekta odbywa się w trakcie celowo zorganizowanego doświadczenia, dostarczającego treści korygującej przekonania urazowe uczestnika, przywracającej pełne postrzeganie rzeczywistości. Skutkiem tego jest zmiana zachowania dziecka i poprawa jego funkcjonowania.

Cele zajęć socjoterapeutycznych:

– odblokowanie i odreagowanie tłumionych emocji, rozładowanie napięć,
– stwarzanie okazji do przeżywania pozytywnych emocji,
– ekspresja uczuć,
– kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
–  rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
– budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości, stwarzanie możliwości do
samorealizacji,
– budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
– wskazanie metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.