ZAPRASZAMY RODZICÓW

Zaproszenie

do badań prowadzonych w projekcie „Model wsparcia międzysektorowego”

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach chcielibyśmy zaprosić Państwa wraz z dziećmi  w wieku od sześciu miesięcy do 2,5 roku życia do wzięcia udziału w projekcie badawczym „Model wsparcia międzysektorowego”, który powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a realizowany przez Uniwersytet Śląski we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Projekt jest adresowany do dzieci zamieszkujących na terenie Świętochłowic.

Przeprowadzenie badań dzieci z wykorzystaniem przygotowanych przez uczelnię narzędzi oraz późniejsze wyniki pomogą nam opracować działania oraz skuteczne rozwiązania, które podniosą jakość i zapewnią dostępność wsparcia dzieciom na terenie miasta Świętochłowice.

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: mwm.us.edu.pl

Zachęcamy Państwa do wyrażenia zgody na udział Państwa dzieci w badaniach.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr 32 2454-910 lub w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Sądowa 1 w Świętochłowicach.

 

Zadanie pn. Organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”
Umowa nr MEiN/2022/DWEW/1070
Finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.