Zasady przyjęć

  • nie są wymagane skierowania ani dyskietki
  • rodzic umawia wizytę osobiście w sekretariacie Poradni bądź telefonicznie  32 245-49-10
  • szkoła (przedszkole) zgłasza do badań po wcześniejszej konsultacji z rodzicem dziecka
  • wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie
  • pracowników obowiązuje tajemnica zawodowa