Zawody, w których możliwa jest nauka w Świętochłowicach

OFERTA SZKÓŁ ROK SZKOLNY 2017/2018

 1. Branżowa Szkoła I stopnia – 3 letnia w Zespole Szkół Ekonomiczno Usługowych im. Augustyna Świdra w Świętochłowicach przy ulicy Sikorskiego 9:

 

 1. Sprzedawca

  Głównym zadaniem sprzedawcy jest obsługa klienta, która powinna być prowadzona sprawnie, kompetentnie i kulturalnie. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca może realizować następujące zadania zawodowe: Przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży; Wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.  

 1. Fryzjer

  Fryzjer wykonuje zabiegi na włosach mające na celu podkreślenie cech indywidualnych klienta i ukrywające ewentualne mankamenty urody. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk może realizować następujące zadania zawodowe: 1) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów; 2) wykonywanie zabiegów chemicznych włosów; 3) wykonywanie strzyżenia włosów; 4) wykonywanie stylizacji fryzur. Fryzjer może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski.  

 1. Elektryk

  Elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.  

 1. Kierowca mechanik Delta- Trans* Praktyki w DELTA-TRANS

  Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.   Absolwent w zawodzie mechanik kierowca powinien być przygotowany do: 1) prowadzenia pojazdów samochodowych; 2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy; 3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy; 4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego; 5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.  

 1. Magazynier- logistyk* NOWOŚĆ

  Osoby wykonujące ten zawód mogą pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do ich zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Muszą dbać o towar, który znajduje się pod jego opieką i chronić go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem. Powinny także pilnować terminów przechowywania np. materiałów, artykułów i utrzymywać czystość w pomieszczeniach magazynowych. Odpowiedzialne są również za zaopatrzenie, dystrybucję, transport i komunikację, czyli dba o sprawny i szybki przepływ towaru mając na uwadze koszty całego przedsięwzięcia.  

 1. Klasa patronacka SOR-DREW

  W ramach współpracy nawiązanej ze świętochłowicką firmą SOR-DREW ZSEU w Świętochłowicach planuje się otwarcie klasy wielozawodowej z preferowanymi zawodami:  

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i materiałów drzewnych oraz inne prace stolarskie zgodnie z dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną. Absolwent szkoły będzie potrafił:

 • wykonywać wyroby z drewna i tworzyw drzewnych,
 • wykonywać naprawy, renowację i konserwację wyrobów stolarskich.

 

  Operator obrabiarek skrawających obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie, przystosowane do obróbki elementów, polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu nadania im wymaganych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją. Absolwent szkoły będzie potrafił:

 • przygotowywać konwencjonalne obrabiarki skrawające doobróbki,
 • wykonywać obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających,
 • przygotowywać obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki,
 • wykonywać obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

 

  Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych montuje, uruchamia, obsługuje układy automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Absolwent szkoły będzie potrafił:

 • montować układy automatyki przemysłowej,
 • montować urządzenia precyzyjne,
 • obsługiwać układy automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

 

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych obsługuje i użytkuje maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Prowadzi proces produkcyjny wyrobów i półwyrobów z tworzyw sztucznych. Absolwent szkoły będzie potrafił:

 • użytkować maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • prowadzi procesy produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

  W ramach współpracy gwarantujemy praktykę przez cały okres nauki, a po jej ukończeniu absolwenci mają zapewnione zatrudnienie.  

 1. Klasa wielozawodowa

  Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania umiejętności w zawodach usługowych typu: cukiernik, fotograf,, blacharz samochodowy, murarz, kamieniarz i inne. Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez różne Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Nauka trwa 3 lata. Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.  

Nazwa zawodu
betoniarz-zbrojarz
blacharz
blacharz izolacji przemysłowych
blacharz samochodowy
cieśla
cukiernik
dekarz
drukarz
elektromechanik
elektromechanik pojazdów samochodowych
fotograf
introligator
kamieniarz
kominiarz
krawiec
kucharz
kuśnierz
lakiernik
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych*
mechanik pojazdów motocyklowych*
mechanik pojazdów samochodowych
mechanik precyzyjny
mechanik-monter maszyn i urządzeń
mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
modelarz odlewniczy
monter izolacji budowlanych
monter izolacji przemysłowych
monter konstrukcji budowlanych
mechatronik*
monter nawierzchni kolejowej
monter sieci telekomunikacyjnych*
monter sieci instalacji sanitarnych*
monter systemów rurociągowych
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
elektronik[*]
murarz-tynkarz
obuwnik
operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
operator maszyn i urządzeń odlewniczych
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
operator obrabiarek skrawających
operator urządzeń przemysłu ceramicznego
operator urządzeń przemysłu chemicznego
operator urządzeń przemysłu szklarskiego
optyk-mechanik
piekarz
stolarz
ślusarz
tapicer
wędliniarz
wiertacz
zdun
zegarmistrz
złotnik-jubiler
 1. Technikum – 4 letnie w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach przy ulicy Sikorskiego 9:
 2. Technik ekonomista

  Technik ekonomista prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo-płacowe i podatkowe oraz rachunkowość, także sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania i wykonuje prace biurowe.  

 1. Technik Handlowiec

  Technik handlowiec planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu-sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe związane ze sprzedażą oraz sprawy ekonomiczno – finansowe w przedsiębiorstwie.  

 1. Technik informatyk ESPORT

  Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje stronami internetowymi i bazami danych. ESPORT- Sport elektroniczny  

 1. Technik logistyk

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.  

 1. Technik organizacji reklamy

  Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.  

 1. Technik usług fryzjerskich

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów; 2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów; 3) wykonywania strzyżenia włosów; 4) wykonywania stylizacji fryzur; 5) wykonywania projektów fryzur.  

 • Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego 82

  Salezjańskie Technikum Elektroniczne w Świętochłowicach:  

Nazwa oddziału Kształcenie w zawodzie Przedmioty rozszerzone Języki obce
1TE technik elektronik Technik elektronik matematyka informatyka Pierwszy: język angielski Drugi: język niemiecki
1TI technik informatyk Technik informatyk matematyka informatyka Pierwszy: język angielski Drugi: język niemiecki

 

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących numer 1 im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach przy ulicy Licealnej 1

  Liceum Ogólnokształcące:

 • Klasa dwujęzyczna oparta o język angielski
 • Klasa uniwersytecka z językiem chińskim
 • Klasy ogólne o specjalności:
  • pedagogiczno- psychologiczna
  • medyczno- ratownicza

 

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im Mikołaja Reja w Świętochłowicach przy ulicy Sudeckiej 5

  Liceum Ogólnokształcące :

 • Klasa ogólna profil mundurowy
 • Klasa ogólna profil multimedia z elementami programowania
 • Klasa ogólna

 

 1. Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego 82

  Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące:

 • Klasa dziennikarsko – prawnicza
 • Klasa językowo – turystyczna
 • Klasa psychologiczno – medyczna
 • Klasa biznesowo- politechniczna

[*] Zmiana nazewnictwa dotychczasowych zawodów